Witaj. JESTEŚMY MCNET
SPRAWDŹ CO POTRAFIMY

Asseco Wapro

 Nazwa i opisSystem
WF-Mag Mobile 2

System przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających przedstawicieli handlowych w terenie. Aplikacja zapewnia zdalny i szybki dostęp do informacji niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik. Stanowi też doskonałe narzędzie dla osób zarządzających, umożliwiając lepszy nadzór nad pracownikami.
Więcej
Windows
WF-Mag dla Windows

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowo - wartościowej w firmach o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności.
Więcej
Windows
WF-KaPeR dla Windows

Program umożliwiający prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczanie podatków. Rozwiązanie dla firm prowadzących księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Więcej
Windows
WF-GANG dla Windows

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.
Więcej
Windows
WF-Fakturka dla Windows

Prosty system sprzedaży przeznaczony dla firm handlowych i usługowych nie prowadzących gospodarki magazynowej umożliwiający wystawianie podstawowych dokumentów (faktury, paragony, przelewy bankowe).
Więcej
Windows
WF-FaKir dla Windows

System zapewnia obsługę wszystkich typów zdarzeń gospodarczych, na każdym ich etapie - począwszy od dekretacji i księgowania dokumentów, poprzez ewidencję VAT i rozrachunków, aż po tworzenie zestawień, analiz i wydruków.
Więcej
Windows
WF-CRM

System do zarządzania relacjami z klientami. Pozwala na uporządkowanie wiedzy o kontrahencie oraz prowadzenie działań mających na celu zwiększenie sprzedaży.
Więcej
Windows
WF-bEST dla Windows

Program WF-bEST dla Windows przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo księgowego.
Więcej
Windows
WF-Aukcje

System przeznaczony do prowadzenia sprzedaży w portalu aukcyjnym Allegro. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez automatyzację procesu wystawiania aukcji oraz importu danych o sprzedaży z aukcji internetowych.
Więcej
Windows
WF-Analizy

Zaawansowany system wspomagania decyzji, którego zadaniem jest przetwarzanie danych zgromadzonych w bazach innych programów linii WA-PRO dla Windows i tworzenie na ich podstawie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz, w dynamicznie definiowanych przez użytkownika przekrojach.
Więcej
Windows
WF-MAG dla DOS

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowo - wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Umożliwia wystawianie i rejestrację dokumentów magazynowych, sprzedaży i zakupu. Zapewnia sprawną i szybką sprzedaż detaliczną.
Więcej
DOS
WF-KaPeR dla DOS

Program umożliwiający prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczanie podatków. Rozwiązanie dla firm prowadzących księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Więcej
DOS
WF-GANG dla DOS

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.
Więcej
DOS